تبلیغات
دانشگاه پیام نور نیك شهر - شرایط مرخصی تحصیلی ، انتقال دانشجویان ، دانشجوی مهمان ، تغییر رشته ، تغییر رشته بند ج ، تطبیق واحد (معادلسازی) دانشگاه پیام نور
آموزش برای همه ، همه جا ، همه وقت

شرایط مرخصی تحصیلی ، انتقال دانشجویان ، دانشجوی مهمان ، تغییر رشته ، تغییر رشته بند ج ، تطبیق واحد (معادلسازی) دانشگاه پیام نور

تاریخ:پنجشنبه 10 مرداد 1392-08:47 ب.ظ

مرخصی تحصیلی 1. دانشجویان می‌توانند در دوره‌های كاردانی و كارشناسی ناپیوسته 3 نیمسال و در دوره‌های كارشناسی پیوسته 6 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند. 2. دانشجویانی كه از معافیت تحصیلی استفاده می‌كنند و در دوره‌های كاردانی یك نیمسال و كارشناسی 2 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده كنند مدت مرخصی تحصیلی جز سنوات مجاز دانشجو محاسبه می‌گردد. 3. دانشجویانی كه بعنوان مامور دولت، و یا همسر یكی از كاركنان یا همسر یكی از دانشجویان بورسیه به خارج اعزام می‌شوند می‌توانند با ارائه حكم و مدارك مستدل علاوه بر مرخصی مجاز خود از حداكثر 4 سال مرخصی دیگر بدون احتساب در سنوات و با پرداخت شهریه ثابت بهره مند شوند . انتقال دانشجویان پیام‌نور انتقال دانشجو با موافقت مراكز مبداء و مقصد و تایید مركزاستانی مربوطه مشروط به احرازشرایط زیر است: 1. شرایط ادامه تحصیل در مركز مبداء را داشته باشد و كمتر از نیمی از واحدهای درسی دوره تحصیلی را گذرانده باشد. 2. حداقل 24 واحد درسی(بدون احتساب دروس پیش دانشگاهی و دروس معادلسازی شده) گذرانده باشد. 3. میانگین كل 12 را كسب كرده باشد.( با احتساب دروس مردودی) 4. نمره آزمون ورودی دانشجو از آخرین فرد پذیرفته شده در مركز مقصد، و در همان رشته و سال شركت در آزمون سراسری در سهمیه مربوط كمتر نباشد. توجه: نمره آزمون دانشجویان تكمیل ظرفیت، شاهد و مواردی كه با معرفی نامه سازمان سنجش معرفی می‌شوند می‌بایست به صورت موردی از سازمان سنجش استعلام شود. 5. دانشجویان رشته‌های علوم پایه و مهندسی با میانگین كل حداقل 15 و رشته‌های علوم انسانی و هنر با میانگین كل حداقل 16 از داشتن نمره آزمون معاف هستند. (كسانی كه می‌خواهند از شرط میانگین برای انتقال استفـاده كنند حتماً باید 12 واحد غیرعمومی گذرانده باشند.) 6. دانشجویان تا شش هفته مانده به شروع نیمسال تحصیلی بعد فرصت دارند مدارك و تقاضای انتقال را به مركز/ واحد خود ارائه نمایند. 7. انتقال دانشجو، فقط در مقطع هم سطح و یا از بالا به پایین (كاردانی به كاردانی و كارشناسی به كارشناسی یا كارشناسی به كاردانی انجام می‌شود.) 8. دانشجویان دوره‌های فراگیر پس از گذراندن یك ترم تحصیلی بعد از دوره دانشپذیری و 24 واحد درسی و كسب میانگین حداقل12 ؛با موافقت مراكز مبدا و مقصد و ارائه مدارك معتبر و مستند ( ماده 38 آیین‌نامه آموزشی) می‌توانند منتقل شود. 9. انتقال دانشجو از یك مركز به مركز دیگر منوط به مجری بودن مركز در رشته مورد تقاضا است در صورت عدم تطابق زمانی برنامه درس‌ها مسئولیت آن به‌عهده دانشجو است. 10. در صورت انتقال دانشجو، سوابق از مركز مبداء به مقصد منتقل شود. هیچگونه تغییری در درسهای دانشجو ایجاد نمی‌شود و كلیه درسهای اخذ شده و گذرانده شده عیناً به مركز مقصد منتقل می‌شود. 11. انتقال دانشجو در طول تحصیل فقط یكبار مجاز است. 12. انتقال دانشجویان پیام نور به دوره‌های حضوری دانشگاه‌های دولتی مقدور نیست و به دانشگاه‌های نیمه حضوری و غیر دولتی، با رعایت شرایط از طریق آموزش استان امكان پذیر است. 13. بررسی تقاضای انتقال دانشجو از مركز برون مرزی فقط از طریق اداره كل خدمات آموزشی امكان پذیراست. 14. انتقال از مركز به واحدهای تحت پوشش مركز، در صورتی كه بعد از پذیرش دانشجو رشته تحصیلی وی در واحد ایجاد شده باشد و بیش از نیمی از واحدهای ایشان باقی مانده باشد بلامانع است، در این صورت نیازی به نمره آزمون نیست. 15. انتقال فرزندان هیات علمی فقط از طریق اداره كل خدمات آموزشی مقدور است، در این صورت هیات علمی در اولین نیمسال تحصیلی با مراجعه به سازمان سنجش، مجوز لازم را اخذ و به خدمات آموزشی ارائه خواهد داد. 16. در صورتی‌كه فرزندان هیات علمی حائز حد نصاب لازم را برای انتقال نباشند، انتقال بصورت مشروط مهمان، به شرح زیر خواهد شد: - از این دسته از پذیرفته‌شدگان با معرفی اداره كل خدمات آموزشی ثبت نام به عمل خواهد آمد. - اگر چنانچه پس از دو نیمسال، موفق به كسب میانگین كل 12 شوند انتقال قطعی خواهد شد. 17. انتقال دانشجویانی كه بعلت نداشتن شرایط ثبت نام با اخذ تعهد، مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مركز، ثبت نام كرده‌اند ممنوع است. 18. انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر توسط ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه انجام و از طریق اداره كل خدمات آموزشی اطلاع‌رسانی می‌شود. دانشجوی مهمان 1. در مواردی كه دانشجو به‌طور موقت مجبور به تغییر محل سكونت خود باشد با موافقت مراكز مبدا و مقصد می‌تواند در سایر مراكز مهمان شود. 2. مهمان شدن دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی ممنوع است. 3. مهمان شدن دانشجو از سایر دانشگاه‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی با موافقت مركز مربوطه (درخواست دانشجو) و دانشگاه مبدا بلامانع است. 4. مهمان شدن دانشجو به سایر دانشگاه‌های دولتی تا زمانی كه واحد در مركز و یا مراكز دانشگاه ارائه می‌شود مقدور نیست. 5. دانشجو كمتر از نصف واحدها را می‌تواند در دیگر مراكز مهمان شود. 6. مركز مقصد موظف است نمرات دانشجوی مهمان را در پایان ترم به مركز مبدا اعلام نماید. 7. چنانچه دانشجویی بیش از نصف واحدهای خود را مهمان شود، واحدهای مازاد آخرین نیمسال مهمانی باید حذف گردد. 8. در صورتی كه دانشجو دارای مشكلات خاص باشد و امكان انتقال مقدور نباشد با ارائه مدارك معتبر و مستند می‌تواند متقاضی مهمان دائم باشد. این موضوع صرفاً با نظر شورای آموزشی استان امكان پذیر است. رعایت سقف مجاز و پیش نیاز درس‌ها در هنگام مهمان شدن الزامی‌می‌باشد. تغییر رشته برای تغییررشته داشتن شرایط زیرالزامی است: 1. شرایط ادامه تحصیل را داشته باشد. 2. حداقل 24 واحد درسی گذرانده باشد. 3. میانگین كل 12 داشته باشد. 4. نمره آزمون ورودی وی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده درهمان رشته، همان سال و سهمیه كمتر نباشد. 5. تغییر رشته درهمان گروه علمی ودر مقاطع هم سطح ویا از بالا به پایین امكان پذیر است. 6. دانشجویان رشته‌های علوم پایه ومهندسی با میانگین15و رشته‌های علوم انسانی و هنر با میانگین16 از داشتن نمره آزمون معاف هستند.دانشجویان دوره‌های فراگیر نیز در صورت كسب نمره فوق می‌توانند تغییر رشته دهند. 7. تغییررشته دانشجویان دوره‌های فراگیر بعد از ثبت نام وگذراندن یك ترم تحصیلی بعد از دانشپذیری و از طریق شركت در آزمون (بند ج) نیز مقدور است. این امكان برای دانشجویان رسمی نیز فراهم می باشد. 8. دانشجو باید با توجه به مدت مجاز تحصیل،پس از تطبیق درس‌ها امكان گذراندن واحد درسی باقی مانده دررشته جدید را داشته باشد. 9. كلیه دروس عمومی و واحد‌های مشترك با عناوین، سرفصل و تعداد واحد مساوی دانشجویانی كه در دانشگاه پیام نور تغییر رشته داده‌اند عینا با همان نمره رد یا قبول در كارنامه دانشجو باقی می‌ماند. 10. تغییررشته دانشجویانی كه به دستگاه‌های خاص تعهد دارند با اعلام موافقت كتبی آن سازمان مقدور است. 11. تغییر رشته به رشته هایی كه پذیرش آنها نیمه متمركز است امكان پذیر نیست. 12. درمواردی كه دانشجو دچار بیماری یا سانحه‌ای شود، كه امكان ادامه تحصیل درآن رشته مقدور نباشد، با ارسال مدارك، و نظر شورای آموزشی استان، می‌تواند درهمان گروه یا تغییر گروه آزمایشی تغییر رشته دهد. 13. تا زمانی كه با تغییر رشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلی یا مرخصی تحصیلی است. 14. دانشجو درطول تحصیل فقط یكبار می‌تواند تغییر رشته دهد. 15. درصورت موافقت با تغییر رشته و ثبت نام در رشته جدید حق بازگشت به رشته قبلی را نخواهد داشت. 16. دانشجویی كه حداقل 70 واحد مصوب را گذرانده باشد، توصیه می‌شود برای تحصیل در رشته جدید از طریق آزمون سراسری یا فراگیر اقدام نماید. 17. دانشجویان تا شش هفته مانده به شروع نیمسال تحصیلی بعد فرصت دارند مدارك و تقاضای تغییر رشته را به مركز/ واحد خودارائه نمایند. در انتقال توام با تغییررشته، دانشجو باید هم شرایط انتقال و هم شرایط تغییررشته را كسب نماید. تغییر رشته بند ج درصورتی كه دانشجوی پذیرفته شده آزمون سراسری و فراگیر، فاقد شرایط تغییر رشته باشد می‌تواند فقط یك بار ازطریق شركت درآزمون چند درس اختصاصی رشته مورد نظر و كسب نمره حداقل10درهردرس با معدل12تغییررشته دهند. 1. تغییر رشته از طریق بند ج فقط در رشته‌هایی مجاز است كه پذیرش دانشجو از طریق دوره فراگیر را دارد. 2. دانشجویان پذیرفته شده آزمون سراسری، درصورت درخواست تغییر گروه آزمایشی می‌توانند از طریق بند ج اقدام نمایند. 3. ثبت نام تغییررشته از طریق بند ج در هر سال تحصیلی فقط یكبار در بهار سال تحصیلی و آزمون آن در ترم تابستان انجام می‌شود. 4. دانشجویان پذیرفته شده (قبول شده) در دوره‌های فراگیر نیز می‌توانند در آزمون بند ج شركت نمایند. 5. درزمان ثبت نام برای تغییررشته از طریق بند ج، دانشجو می‌تواند درس‌های بند ج را انتخاب نماید. این دانشجویان مجاز به انتخاب واحد در ترم تابستان نمی باشند. 6. ثبت درس‌های فوق در ترم تابستان انجام می شود. 7. شهریه درس‌های انتخابی مطابق دستورالعمل معاونت اداری ومالی دانشگاه می‌باشد. 8. عناوین درسی و مركز انتخابی برای امتحان درس‌های اختصاصی مورد نظر در آخرین دفترچه دوره‌های فراگیر است. 9. لازم است شرایط پذیرش واحدهای درسی به دانشجو اعلام شود. 10. بلافاصله بعداز تغییر رشته نسبت به تطبیق واحد دانشجو اقدام لازم به عمل آید. تطبیق واحد (معادلسازی) پذیرش واحدهای درسی در دوره كارشناسی با عنایت به یكصد و دومین مصوبه شورای دانشگاه براساس شرایطی صورت می گیرد كه برخی از آنها به قرار زیر می باشد. 1. براساس آیین‌نامه آموزشی دانشجوی پذیرفته شده جدید حداكثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریزنمرات تایید شده خود به آموزش مركز یا واحد مربوطه می‌باشد. 2. واحدهای درسی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی ویا دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات وفناوری ویا وزارت بهداشت،درمان و آموزش پژشكی گذرانده شده باشد. 3. نمره‌های دانشجو در هر درس حداقل 10 درمعیار صفر تا بیست و معادل آن در سایر معیارها، برای دانشگاه‌های دولتی، روزانه، شبانه، نیمه حضوری، مجازی، پیام‌نور، مراكز تربیت معلم، آموزشكده‌های فنی و حرفه‌ای باشد. 4. نمره‌های دانشجو در هردرس حداقل 12 درمعیار صفر تا بیست ومعادل آن در سایر معیارها، برای دانشگاه‌های غیردولتی، حوزه‌های علمیه، دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسات غیرانتفاعی ودانشگاه جامع علمی كاربردی باشد. منبع: http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=958bbca9-4e03-4b4e-bc69-7b6a18e46b38داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
warframe hack
شنبه 5 اسفند 1396 04:28 ق.ظ
کار فوق العاده! این نوع اطلاعات است که به معنای آن است
در سراسر وب به اشتراک گذاشته شود در حال حاضر شرم بر موتورهای جستجو
نه موقعیت این را بالاتر قرار داده است! بیا بریم و با وبسایتم حرف بزنم

با تشکر از شما =)
livejasmin credit hack online
جمعه 4 اسفند 1396 03:08 ق.ظ
سلام، من در حال جستجوی وب سایت خود را از طریق Google پیدا کردم
برای یک موضوع مرتبط، وب سایت شما در اینجا قرار دارد
بالا، به نظر می رسد مانند خوب است. من آن را در Google خودم نشانه گذاری کرده ام
بوک مارک ها
سلام، فقط به وبلاگ شما از طریق Google هشدار داد
و متوجه شدم که این واقعا آموزنده است. من قصد دارم به تماشای
برزیل اگر این موضوع را در آینده ادامه دهید، سپاسگزارم.
احتمالا بسیاری از افراد دیگر از آن بهره مند خواهند شد
نوشتن شما به سلامتی!
hydroponics
پنجشنبه 3 اسفند 1396 06:03 ب.ظ
آنچه که من متوجه نمی شوم این است که در واقع شما چقدر از شما بهتر از شما نیستید
ممکن است اکنون باشد شما بسیار هوشمند هستید بنابراین شما با توجه به این موضوع،
من را بخاطر من بخاطر آن از زوایای متعددی باور دارم.

به نظر می رسد زنان و مردان شبیه به آن نباشند تا زمانی که چیزی برای رسیدن به آن وجود نداشته باشد
با زن جادوگر! شخصیت شما خوب است. در همه حال مراقبت از آن تا!
clash royale cheats
دوشنبه 8 آبان 1396 07:49 ب.ظ
این برای اولین بار من یک دیدار سریع در اینجا می باشد و من در واقع خوشم می آید که همه را به تنهایی بخوانم
محل.
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 07:51 ق.ظ
در این زمان من میروم تا صبحانه بخورم، بعد از اینکه صبحانه ام را برای خواندن دوباره آماده کنم
اخبار بیشتر
real psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 05:40 ق.ظ
Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I'm
trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!
phone psychic reading
دوشنبه 8 آبان 1396 05:27 ق.ظ
ممنون از همه مقاله های دیگر. جای دیگری ممکن است هر کسی این اطلاعات را در چنین مواردی دریافت کند
روش ایده آل برای نوشتن؟ من یک هفته بعد ارائه دادم
و من به دنبال چنین اطلاعاتی هستم.
cheap phone psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 04:55 ق.ظ
پست شگفت آور! ما به این محتوای بسیار ویژه در وب سایت ما پیوند خواهیم داد.
نگه داشتن نوشتن بزرگ
myfreecams token hack
شنبه 29 مهر 1396 08:19 ب.ظ
من همواره می توانم RSS شما را پیدا کنم چون نمی توانم پیدا کنم
لینک اشتراک ایمیل شما یا سرویس خبرنامه الکترونیکی است.

آیا شما دارید؟ لطفا به من اجازه دهید که من موافق باشم.
با تشکر.
real psychic
شنبه 15 مهر 1396 02:45 ب.ظ
وبلاگ عالی در اینجا! علاوه بر این، وب سایت شما بسیار سریع است!
از چه میزبانی استفاده می کنی؟ آیا می توانم لینک شما را برای شما به اشتراک بگذارم؟
میزبان من آرزو می کنم که وبسایت خود را به سرعت لود کند
foot issues
شنبه 18 شهریور 1396 06:05 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a writer for your weblog.
You have some really great articles and I feel I would
be a good asset. If you ever want to take some of the
load off, I'd really like to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.

Please shoot me an email if interested. Regards!
Alvin
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:32 ب.ظ
Hiya very nice site!! Man .. Excellent .. Amazing ..
I'll bookmark your web site and take the feeds also? I'm satisfied to search out so many useful information right here
in the submit, we'd like develop more strategies on this regard,
thanks for sharing. . . . . .
http://jeanenesiskin.hatenablog.com/entries/2015/06/25
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 03:06 ق.ظ
Thank you for the good writeup. It in truth was once a enjoyment account it.
Glance advanced to far delivered agreeable from you! However, how can we keep up a correspondence?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر